Thaimassage
Massagemottagaren byter till lösa, bekväma kläder och ligger på en matta eller fast madrass på golvet. Det kan göras solo eller i en grupp av ett tiotal patienter i samma stora rum.

Mottagaren kan placeras i en mängd olika yoga-liknande positioner under massagen, men djupt statiska och rytmiska tryck utgör kärnan i massagen. Kroppen kommer att aktiveras och föryngras efter massagen.

Massageutövaren lutar sig mot mottagarens kropp med händer och oftast raka underarmar låsta vid armbågen och tillämpar fast rytmiskt tryck. Massagen följer generellt Sen-linjer på kroppen –  i viss mån analogt med meridianer eller kanaler och indiska nadis. Utövarens ben och fötter kan användas för att fixera mottagarens kropp eller lemmar. I andra positioner kan händer fixera kroppen, medan fötterna gör den masserande verkan. En fullständig thailändsk massagesession varar normalt två timmar eller mer, och innehåller rytmiska tryck och stretching av hela kroppen, vilket kan innebära att dra fingrar, tår, öron, knäcka knogarna, gå på mottagarens rygg, och böja mottagaren i "Bhujangasana" (kobraställning). Det är ett standardförfarande och rytm till massage, vilket utövaren anpassar individuellt för varje enskild kund.

Källa: Wikipedia

Historia
Grundaren av thailändsk massage och medicin sägs ha varit Shivago Komarpaj (Jivaka Komarabhācca), som i Pāli (buddhistiska Canon) sägs att ha varit Buddhas läkare för över 2 500 år sedan. I själva verket är historien om thaimassage mer komplex än denna legend om en enda grundare. Thailändsk massage, som TTM mer generellt, är en kombination av influenser från indiska, kinesiska, sydostasiatiska kulturella sfärer och medicintraditioner. Konsten, som den praktiseras i dag, är sannolikt produkten av en syntes av senare tids olika helande traditioner från hela riket. Än idag finns det stor variation från region till region i hela Thailand, och ingen enskild rutin eller teoretiskt ramverk är allmänt accepterat bland helare.
Visst låter det som om ni måste
komma på ett besök  : )